Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: An Assessment of the Potential and Finding the Optimal Method of Biowaste Treatment in Latvia

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā An Assessment of the Potential and Finding the Optimal Method of Biowaste Treatment in Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Jeļena Pubule
Dagnija Blumberga
Francesco Romagnoli
Atslēgas vārdi waste, impact, digestion, composting, management
Anotācija The paper presents the analysis of possibilities to utilize biowaste for biogas production in Latvia, including biogas production from landfill gas and biogas production from biowaste with the method of anaerobic digestion and composting. Analysis is based on selection of criteria and methodology for optimization of biowaste management and biogas production from biowaste, as well as on preliminary environmental and economic impact assessment.
Atsauce Pubule, J., Blumberga, D., Romagnoli, F. An Assessment of the Potential and Finding the Optimal Method of Biowaste Treatment in Latvia. No: Proceedings of 21st European Biomass Conference and Exhibition, Dānija, Copenhagen, 3.-7. jūnijs, 2013. Florence: 2013, 1860.-1864.lpp.
ID 16440