Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bericht über eine wissenschaftliche Konferenz anlässlich des 225. Geburtstags von Magnus Georg Paucker in Jelgava

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda German (de)
Nosaukums oriģinālvalodā Bericht über eine wissenschaftliche Konferenz anlässlich des 225. Geburtstags von Magnus Georg Paucker in Jelgava
Nosaukums angļu valodā A Report about an International Conference on the Occasion of the 225th Birthday of Magnus Georg Paucker
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Karin Reich
Elena Roussanova
Alīda Zigmunde
Atslēgas vārdi
Anotācija Rakstā sniegts pārskats par starptautisko zinātnisko konferenci Jelgavā 2012. gada 23. novembrī, kas bija veltīta matemātiķa Magnusa Georga Paukera 225. dzimšanas dienai
Anotācija angļu valodā The article is about an international conference on the occasion of the 225th birthday of the mathematician Magnus Georg von Paucker (1787 - 1855), correspondent of Carl Friedrich Gauss. The celebration was held on November 23, 2012 in the Latvian city Jelgava where Paucker worked at the Academic Gymnasium for s long time
Atsauce Reich, K., Roussanova, E., Zigmunde, A. Bericht über eine wissenschaftliche Konferenz anlässlich des 225. Geburtstags von Magnus Georg Paucker in Jelgava. Gauss-Gesellschaft e.v. Göttingen Mitteilungen, 2013, No. 50, 83.-88.lpp. ISSN 0435-1452.
ID 16688