Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Cleaner Production Assessment in Dairy Processing Company

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Cleaner Production Assessment in Dairy Processing Company
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Ieva Pakere
Līga Žogla
Dagnija Blumberga
Atslēgas vārdi Cleaner production, dairy processing, best available technologies
Anotācija This research analyzes cleaner production opportunities in a dairy processing plant located in eastern Latvia. In the study, the technological process of milk production was analyzed and an analysis of data was made in order to assess the environmental aspects of company. As a result, the environmental indicators were compared with the reference values specified in Reference Document on Best Available Techniques (BREF) in order to identify possible improvements.
Hipersaite: http://videszinatne.lv/attachments/416_Tezu_krajums_elektroniskais.pdf 
Atsauce Pakere, I., Žogla, L., Blumberga, D. Cleaner Production Assessment in Dairy Processing Company. No: International Scientific Conference "Environmental and Climate Technologies 2013": Abstract Book, Latvija, Riga, 15.-16. oktobris, 2013. Riga: RTU, 2013, 8.-9.lpp. e-ISBN 978-9934-8302-9-7.
Pilnais teksts
ID 16869