Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Issues of Spatial Economic Allocation of the Entrepreneurial Activities in Latvia

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 26.11.2013 12:00, Inženierekonomikas un vadības fakultātes Rīgā, Kalnciema ielā 6, 119.auditorijā
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Issues of Spatial Economic Allocation of the Entrepreneurial Activities in Latvia
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Tatjana Štaube
Atslēgas vārdi Baltic Sea Region, commercial real estate, industrial business in Latvia, real estate location, spatial economy
Anotācija Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā, satur ievadu, 3 nodaļas, secinājumus un priekšlikumus, bibliogrāfisko sarakstu, 42 attēlus, 22 tabulas, 12 formulas un 4 pielikumus (tai skaitā 22 attēli un 5 tabulas), kopā 191 lappuse, ieskaitot pielikumus. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 246 nosaukumi. Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Rīgā.
Atsauce Štaube, Tatjana. Issues of Spatial Economic Allocation of the Entrepreneurial Activities in Latvia. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 191 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 16879