Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Flat Inductors for Human Motion Energy Harvesting

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Flat Inductors for Human Motion Energy Harvesting
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Juris Blūms
Gaļina Terļecka
Ilgvars Gorņevs
Ausma Viļumsone
Atslēgas vārdi energy harvesting, flat inductors, electromagnetic harvester, human motion, wearable generator, embroidered inductors, smart clothing
Anotācija The human motion energy harvesting is under investigation. The aim of this investigation: to develop electromagnetic human motion energy harvester that will consist only from flat elements and is integrable into the apparel. Main parts of the developed human motion energy harvester are flat, spiral-shaped inductors. Voltage pulses in such flat inductors can be induced during the motion of a permanent magnet along it. Due to the flat structure, inductors can be completely integrated into the parts of the clothes and it is not necessary to keep empty place for the movement of the magnet, as in usual electromagnetic harvesters. The prototype of the clothing, jacket with integrated electromagnetic human motion energy harvester with flat inductors is tested. The theoretical model for the induction of the electromotive force due to the magnet’s movement is created for the basic shapes (round, rhombic, square) of the inductive elements and the results (shape of voltage pulse and generated energy) of the calculations are in a good qualitative and quantitative coincidence with an experimental research.
DOI: 10.1117/12.2016995
Hipersaite: http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1689833 
Atsauce Blūms, J., Terļecka, G., Gorņevs, I., Viļumsone, A. Flat Inductors for Human Motion Energy Harvesting. SPIE Proceedings, 2013, Vol.8763: Smart Sensors, Actuators, and MEMS VI, 876311.-876318.lpp. ISSN 0277-786X. Pieejams: doi:10.1117/12.2016995
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 16881