Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Alkaline Granules for pH Control in Biotechnologies

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Alkaline Granules for pH Control in Biotechnologies
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Kristīne Veģere
Ģirts Būmanis
Diāna Bajāre
Vitālijs Lakevičs
Jānis Rubulis
Atslēgas vārdi Biotechnologies, pH Control, controlled-release system
Anotācija By using industrial by-products and lead-silicate waste glass as secondary raw materials together with natural raw materials (kaolinite clay) and alkaline solution (water glass with NaOH) the new type of porous material for biotechnologic processes without the need for additional equipment or alkaline was developed. This controlled-release system contains a ceramics matrix in which NaOH crystals are encased. In this study ability to release NaOH per time according to material composition and structure were investigated.
Atsauce Ruģele, K., Būmanis, Ģ., Bajāre, D., Lakevičs, V., Rubulis, J. Alkaline Granules for pH Control in Biotechnologies. No: BALTMATTRIB 2013: 22nd International Baltic Conference of Engineering Materials & Tribology: Book of Abstracts, Latvija, Rīga, 14.-15. novembris, 2013. Rīga: Latvijas Materiālu Pētīšanas biedrība, 2013, 47.-47.lpp. ISBN 978-9984-49-987-1.
Pilnais teksts
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 17051