Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Melt Compounded Nanocomposites of Recycled Polyethylene Terephtalate and Montmorillonite Clay: Structure

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Melt Compounded Nanocomposites of Recycled Polyethylene Terephtalate and Montmorillonite Clay: Structure, Mechanical Properties and Relationships
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jānis Zicāns
Remo Merijs-Meri
Rita Bērziņa
Guntis Japiņš
Jānis Maniks
Jānis Ločs
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Atsauce Zicāns, J., Merijs-Meri, R., Bērziņa, R., Japiņš, G., Maniks, J., Ločs, J. Melt Compounded Nanocomposites of Recycled Polyethylene Terephtalate and Montmorillonite Clay: Structure, Mechanical Properties and Relationships. No: 17th International Conference on Composite Structures: Book of Abstracts, Portugāle, Porto, 17.-21. jūnijs, 2013. Porto: 2013, 100.-100.lpp.
Pilnais teksts
ID 17129