Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Catalytic Etherification of Glycerol with Alcohols

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Catalytic Etherification of Glycerol with Alcohols
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Modris Jānis Roze
Valdis Kampars
Kristīne Teivena
Rūta Kampare
E. Liepiņš
Atslēgas vārdi glycerol, isopropyl glycerol ether, tert-butyl glycerol ether, heterogeneous catalyst, etherification
Anotācija Glycerol ethers could be the good fuel additives. In recent years, the etherification of glycerol has been widely investigated. We tried to perform the synthesis of glycerol ethers using different alcohols – ethanol, isopropanol, tert-butanol. Amberlyst-15, Amberlyst-36, Montmorillonite K 10, β-zeolite were used as catalysts. The etherification reaction between glycerol and alcohols was carried out under atmospheric pressure, by operating at different temperatures ranging from 60 °C to boiling temperatures, at different reaction times and at both different catalyst/glycerol and alcohol/glycerol rates. We also tried to perform this reaction using ultrasonic and microwave conditions. The best results were achieved, when toluene as a solvent and Amberlyst-36 as a catalyst were used.
DOI: 10.7250/msac.2013.011
Hipersaite: https://msac-journals.rtu.lv/article/view/msac.2013.011 
Atsauce Roze, M., Kampars, V., Teivena, K., Kampare, R., Liepiņš, E. Catalytic Etherification of Glycerol with Alcohols. Material Science and Applied Chemistry, 2013, Vol. 28, 67.-72.lpp. ISSN 2255-8713. Pieejams: doi:10.7250/msac.2013.011
ID 17187