Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Dendrimeric and Molecular Approach Designing Triphenyl Groups Containing Organic Glass NLO Materials

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Dendrimeric and Molecular Approach Designing Triphenyl Groups Containing Organic Glass NLO Materials
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Kaspars Traskovskis
Andrejs Tokmakovs
Valdis Kokars
M. Rutkis
Atslēgas vārdi _
Anotācija _
Atsauce Traskovskis, K., Tokmakovs, A., Kokars, V., Rutkis, M. Dendrimeric and Molecular Approach Designing Triphenyl Groups Containing Organic Glass NLO Materials. No: Abstracts of the 9th International Conference on Organic Electronics ICOE, Francija, Grenoble, 18.-20. jūnijs, 2013. Grenoble: 2013, 1.-1.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 17191