Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Application of Pulse Electromagnetic Field for Metal Coatings Manufacturing

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Application of Pulse Electromagnetic Field for Metal Coatings Manufacturing
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Viktors Mironovs
Matthias Kolbe
Vjačeslavs Lapkovskis
Vjačeslavs Zemčenkovs
Irīna Boiko
Atslēgas vārdi Compacting, powders, electromagnetic field
Anotācija The technologies of powder compacting and producing of metallic coatings by pulse electromagnetic field (PEMF) exist or are being researched [1-4]. Commonly low energy equipment (0,5 - 20 kJ) with relatively low or mean frequency of discharge current (1 - 20 kHz) are used. The aim of research was to investigate the possibility of using of strong PEMF (energy level from 20 to 60 kJ; frequency of dischage current from 30 to 300 kHz) for intensification of the producing and processing metallic coatings and for powder materials transportation as well.
Atsauce Mironovs, V., Kolbe, M., Lapkovskis, V., Zemčenkovs, V., Boiko, I. Application of Pulse Electromagnetic Field for Metal Coatings Manufacturing. No: Abstracts Book of 22nd International Scientific Conference of Engineering Materials & Tribology, Latvija, Rīga, 14.-15. novembris, 2013. Riga: Riga Technical University, 2013, 37.-37.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 17361