Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Hologrammu koherentā pašpastiprināšanās skalāras un vektoriālas četru viļņu mijiedarbes ģeometrijā

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Hologrammu koherentā pašpastiprināšanās skalāras un vektoriālas četru viļņu mijiedarbes ģeometrijā
Nosaukums angļu valodā Coherent Hologram Self-Enhancement in Scalar and Vectorial Four-Wave Mixing Geometry
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Andris Ozols
Pēteris Augustovs
Aleksandrs Beļajevs
Dmitrijs Saharovs
Jānis Mežiels
Atslēgas vārdi Hologrammas, četru viļņu mijiedarbe, amorfie pusvadītāji, azobenzola savienojumi
Anotācija Eksperimentāli izpētīta hologrammu koherentā pašpastiprināšanās skalāras un vektoriālas četru viļņu mijiedarbes ģeometrijā amorfo pusvadītāju un organisko azosavienojumu kārtiņās.
Anotācija angļu valodā Coherent hologram self-enhancement in scalar and vectorial four-wave mixing geometry has been experimentally studied in amorphous semiconductor and organic azobenzene compound films.
Hipersaite: http://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/Abstracts_2013.pdf#page=13 
Atsauce Ozols, A., Augustovs, P., Beļajevs, A., Saharovs, D., Mežiels, J. Hologrammu koherentā pašpastiprināšanās skalāras un vektoriālas četru viļņu mijiedarbes ģeometrijā. No: Abstracts of the 29th Scientific Conference, Latvija, Rīga, 20.-22. februāris, 2013. Riga: Institute of Solid State Physics. University of Latvia, 2013, 13.-13.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 17400