Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Apkures sistēmu konstruktīvie risinājumi pie zemas temperatūras siltuma avotiem

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 13.12.2013 12:00, Būvniecības fakultātē, Āzenes iela 16/20, sēžu zālē
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Apkures sistēmu konstruktīvie risinājumi pie zemas temperatūras siltuma avotiem
Nosaukums angļu valodā Constructional Design of Heating Systems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Jeļena Tihana
Atslēgas vārdi low temperature heating systems,
Anotācija Promocijas darba gaitā tika izpētīti un reālos apstākļos novērtēti zemas temperatūras apkures sistēmas ar sienās iebūvētiem sildķermeņiem, iegūtie rezultāti ļaus pielietot šo sistēmu efektīvi un lietderīgi, veicinot iekštelpu mikroklimata komforta līmeņa paaugstināšanos. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt metodoloģiju apkures sistēmu ar iebūvētiem sildķermeņiem konstruktīvu risinājumu aprēķināšanai pie zemas temperatūras siltuma avotiem.
Anotācija angļu valodā The goal of this doctorate study is to develop a method to calculate a constructive solution for heating systems with in-built heaters using low-temperature sources of heat. In order to reach this goal, the following tasks were put forth: the current standard regulations for the installation of heaters built into walls was evaluated; a calculation method was prepared; during practical experiments, the suggested calculation method was tested; the practicality of an in-built heating system was supported economically; the system was compared with the traditional heating system, with several heat sources; the heat-pump system and geothermal energy were evaluated, as possible sources of heat in low temperature heating systems with in-built heaters.
Atsauce Pšeņičnaja, Jeļena. Apkures sistēmu konstruktīvie risinājumi pie zemas temperatūras siltuma avotiem. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 99 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 17508