Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Use of Magnetic Coupler instead of Lever Actuated Friction Clutch for Wind Plant

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Use of Magnetic Coupler instead of Lever Actuated Friction Clutch for Wind Plant
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Neviena
Autori Baiba Ose-Zaļā
Edgars Jākobsons
Pāvels Suskis
Atslēgas vārdi Electromagnetic modelling; Magnetic devices; Permanent magnets; Wind farms
Anotācija The purpose of the paper is to analyze the possibility to use a magnetic coupler instead of lever actuated friction clutch, which is used in the wind plants between the shaft from turbine and the shaft from motor. There are analysed the construction parameters of magnetic coupler to obtain the necessary coupler's mechanical torque. The paper includes the calculation of a mechanical torque, applying program QuickField. In QuickField there is calculated magnetic field using finite element method (FEM). © Kauno technologijos universitetas, 2012.
DOI: 10.5755/j01.eee.18.10.3053
Hipersaite: http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/3053 
Atsauce Ose-Zaļā, B., Jākobsons, E., Suskis, P. The Use of Magnetic Coupler instead of Lever Actuated Friction Clutch for Wind Plant. Electronics and Electrical Engineering, 2012, Vol. 18, No. 10, 13.-16.lpp. ISSN 1392-1215. e-ISSN 2029-5731. Pieejams: doi:10.5755/j01.eee.18.10.3053
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 17692