Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Use of Software Agents in Power Energy Logistics

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Use of Software Agents in Power Energy Logistics
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Nadežda Kuņicina
Anatolijs Ļevčenkovs
Leonīds Ribickis
Atslēgas vārdi power energy logistics, software agents
Anotācija Logistics problem of team staffing is very urgent nowadays, because it significantly reduces personnel expenses of the power energy distribution company, without affecting the quality of problem solving. Methods of team staffing offered in this paper can be applied by the enterprises in both industrial and commercial segments, in order to reduce their logistics personnel expenses. Methods of team staffing can be used for different projects, maintenance activities and other activities, connected with team staffing with concrete employees, using certain requirements and being aware of individual skills and characteristics of team members. The project is designed for the Internet.
Atsauce Kuņicina, N., Ļevčenkovs, A., Ribickis, L. The Use of Software Agents in Power Energy Logistics . No: The International Workshop on Harbour, Maritime and Multimodal Logistics Modelling & Simulation (HMS 2003): Proceedings, Latvija, Riga, 18.-20. septembris, 2003. Riga: Riga Technical University, 2003, 367.-371.lpp.
ID 17854