Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Alkaline Activated Material for pH Control in Biotechnologies

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Alkaline Activated Material for pH Control in Biotechnologies
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Kristīne Veģere
Ģirts Būmanis
Diāna Bajāre
Vitālijs Lakevičs
Jānis Rubulis
Atslēgas vārdi pH control, alkaline activated material, biotechnology
Anotācija By using industrial aluminium recycling waste, recycled silicate glass from outworn fluorescence lamp recycling plant, calcined kaolinite clay supplemented with alkali activator with different silicate modulus the new type of porous material for biotechnologic processes without the need for additional equipment for pH control was researched. This controlled-release system contains an alkali activated matrix in which sodium hydroxide (NaOH) crystals are encased. In this study ability to release base in water according to material composition and structure were investigated. Three alkaline activated materials – AAM 7.5, 10 and 12.5, with different alkali activator content were characterized.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.604.223
Hipersaite: https://www.scientific.net/KEM.604.223 
Atsauce Ruģele, K., Būmanis, Ģ., Bajāre, D., Lakevičs, V., Rubulis, J. Alkaline Activated Material for pH Control in Biotechnologies. Key Engineering Materials, 2014, Vol.604, 223.-226.lpp. ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.604.223
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 18051