Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Antimona(V) sorbcijas izpēte uz modificētiem biomateriālu sorbentiem

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Antimona(V) sorbcijas izpēte uz modificētiem biomateriālu sorbentiem
Nosaukums angļu valodā Study of Antimony (V) Sorption on Modified Biomaterial Sorbents
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Maruta Jankēvica
Linda Ansone
Māris Kļaviņš
Atslēgas vārdi antimony, sorption, biomaterials, sorbtions model, thermodynamic parameters
Anotācija Antimona(V) savienojumu sorbcijai veikta bioloģiskas izcelsmes sorbentu modificēšana ar dzelzs savienojumiem. Izmantojot dažādas fizikālķīmiskās metodes, noteikti sorbentus raksturojošie parametri. Veikti antimona sorbcijas eksperimenti, izmantojot modificētus – kūdras, skaidu, sūnu, salmu, niedru un smilšu sorbentus, noteikta iegūto rezultātu atbilstība gan Lengmīra, gan Freindliha teorētiskajiem sorbcijas modeļiem. Pētīta sorbcijas atkarība no temperatūras un veikti termodinamisko parametru aprēķini. Konstatēts, ka labākais antimona(V) savienojumu sorbents ir modificēta kūdra, sorbcijas process ir spontāns un endotermisks.
Anotācija angļu valodā The present paper investigates the sorption of antimony (V) on Fe-modified biomaterials (Fe-modified peat, shingles, moss, straw, canes, and sand) using batch tests. Synthesis and modification of biological matrix sorbents have been done. The Fourier transformation infrared (FT-IR) spectra, scanning electron microscopy (SEM), specific surface area, as well as organic substance content, and Fe2O3 analyses were used to characterize the obtained sorbents. Experiments of antimony (V) sorption have been performed. The experimental adsorption data were fitted by the Langmuir isotherm model and Freundlich isotherm model. Antimony sorption was investigated as a function of temperature, and thermodynamic parameters were calculated. The highest sorption capacity was observed for Fe-modified peat; it exceeded 40 mg/g at the initial Sb (V) concentration of 730 mg/L. Fe-modified peat can sorb up to 95% of Sb (V) at the initial concentration of 370 mg/L, and it decreases to 75% at the initial concentration of 730 mg/L. Fe-modified moss and Fe-modified shingles can also be used in severely polluted waters. The impact of temperature on the antimony (V) sorption capacity of Fe-modified peat was tested at four temperatures: 275 K, 283 K, 298 K, and 313 K, and the sorption capacity increased with an increase in temperature. The calculated thermodynamic parameters suggest that the sorption process is of a spontaneous nature and endothermic. The obtained results are in agreement with other studies, suggesting that the sorption process using different sorbents based on natural materials is spontaneous and endothermic, at the same time being greatly dependent on the materials used.
DOI: 10.7250/msac.2013.027
Atsauce Jankēvica, M., Ansone, L., Kļaviņš, M. Antimona(V) sorbcijas izpēte uz modificētiem biomateriālu sorbentiem. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.29, 2013, 101.-108.lpp. ISSN 1407-7353. e-ISSN 2255-8713. Pieejams: doi:10.7250/msac.2013.027
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 18074