Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Porosity Reduction of Borsilicate Glas Enamel by TiO2-SiO2 Sol-Gel Coating

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Porosity Reduction of Borsilicate Glas Enamel by TiO2-SiO2 Sol-Gel Coating
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Kaspars Mālnieks
Gundars Mežinskis
Laimons-Paulis Bīdermanis
Ilona Pavlovska
Jānis Liepiņš
Arturs Pludonis
Atslēgas vārdi So-gel, Porosity, Enamel, TiO2-SiO2
Anotācija One of intrinsic disadvantages of enamel coatings is the presence of large gas inclusions and pores formed as a result of the gas bubbles breaking during melting of the frit. Moreover, pores reduce enamels mechanical strength and lower the chemical resistance as a result of a decrease in the effective thickness of the protective layer and could lead to the erosion of enamel. However, gas bubbles prevent the development of cracks and increase the elasticity of coating layer.
Atsauce Mālnieks, K., Mežinskis, G., Bīdermanis, L., Pavlovska, I., Liepiņš, J., Pludonis, A. Porosity Reduction of Borsilicate Glas Enamel by TiO2-SiO2 Sol-Gel Coating. No: Material Science and Applied Chemistry, Latvija, Rīga, 23.-25. maijs, 2011. Riga: 2011, 56.-56.lpp.
Pilnais teksts
ID 18170