Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Multi-Factor Approach to Evaluate Environmental Impact Statements

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Multi-Factor Approach to Evaluate Environmental Impact Statements
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Lelde Laiviņa
Jeļena Pubule
Marika Rošā
Atslēgas vārdi environmental impact assessment, sustainability, evaluation methodology, environmental impact statement
Anotācija The goal of this study is to develop a method for assessing Environmental Impact Statement (EIS) according to various criteria, and to develop recommendations to improve statements and the EIA procedure. To develop a method to assess report quality, the most significant current methods were examined. Their advantages and disadvantages were analyzed and, as a result, the most appropriate method structure was defined – a control list with quality criteria. To determine the quality criteria of an EIA, the effective basic principles of the EIA were formulated based on sources in the literature. During the study, the three most significant elements of a quality EIA were defined. These have been incorporated into the method developed in this project as the most significant criteria. As a result, a systematic method to assess an individual EIS was developed. The method includes quality criteria, which have been determined to be the most significant as a result of an analysis of the efficiency of the EIA procedure. The method has been adapted to the planned amendments in the EIA directive, incorporating these criteria. The structure of the method adheres to another fundamental goal of the directive's amendments – to decrease the administrative load of the EIA procedure. It is anticipated that with the aid of this method, by assessing only the most important report elements in depth, that the time necessary for a competent institution to evaluate a report will be reduced.
Hipersaite: http://agronomy.emu.ee/vol123/2014_3_32_b5.pdf 
Atsauce Laiviņa, L., Pubule, J., Rošā, M. A Multi-Factor Approach to Evaluate Environmental Impact Statements. Agronomy Research, 2014, Vol.12, No.3, 967.-976.lpp. ISSN 1406-894X.
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 18221