Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Enamel as High Temperature Solar Light Receiver

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Enamel as High Temperature Solar Light Receiver
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Kaspars Mālnieks
Gundars Mežinskis
Ilona Pavlovska
Laimons-Paulis Bīdermanis
Atslēgas vārdi Enamel, Solar receiver
Anotācija Porcelain enamel coatings for steel possess chemical and mechanical stability in various environments including acid, alkaline, high-temperature and harsh working conditions, and so are widely used for a variety of consumer applications and for the protection of steel in many industrial chemical applications [1-2]. One of their potential uses is production of high-temperature spectral selective material for concentrated solar-power receivers [3]. Concentrated solar power systems use solar absorbers to convert sunlight to thermal electric power. Solar-power applications require spectrally selective coatings that exhibit high solar absorptance, low thermal emittance [4], and excellent stability at elevated temperatures in ambient.
Atsauce Mālnieks, K., Mežinskis, G., Pavlovska, I., Bīdermanis, L. Enamel as High Temperature Solar Light Receiver. No: Proceedings of BaltSilica 2014, Polija, Poznan, 1.-3. jūnijs, 2014. Poznan: 2014, 45.-45.lpp. ISBN 978-83-62783-01-4.
Pilnais teksts
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 18486