Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Diamond-Like Carbon Nanofilms for Nanodosimetry of Ultraviolet Radiation

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Diamond-Like Carbon Nanofilms for Nanodosimetry of Ultraviolet Radiation
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Jurijs Dehtjars
Artūrs Kosa-Bārs
Šarūnas Meškinis
Marina Romanova
Sigitas Tamulevičius
Atslēgas vārdi diamond like carbon, nanodosimetry, electron emission, nanofilm, UV, photoelectron emission
Anotācija The objective of the research was to explore potential application of diamond-like carbon (DLC) nanofilms for nanodosimetry of ionizing radiation (IR) by studying the changes of photoelectron emission (PE) from the nanofilms under influence of ultraviolet (UV) radiation. The results show that increment of charge released by photoelectrons from DLC nanofilms correlates to time of UV exposure. Metal doped and non-doped DLC nanofilms react differently to the UV irradiation.
Atsauce Dehtjars, J., Kosa-Bārs, A., Meškinis, Š., Romanova, M., Tamulevičius, S. Diamond-Like Carbon Nanofilms for Nanodosimetry of Ultraviolet Radiation. No: The 13th International Conference on Global Research and Education "Inter Academia 2014": Digest, Latvija, Riga, 10.-12. septembris, 2014. Riga: Riga Technical University, 2014, 150.-151.lpp. ISBN 978-9934-10-583-8.
Pilnais teksts
ID 18593