Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: AER – energoapgādes ieguvumi un problēmas

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā AER – energoapgādes ieguvumi un problēmas
Nosaukums angļu valodā Renewable Energy Sources- Advantages and Disadavantages for Energy Suplly
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Neviena
Autori Māris Kuņickis
Māris Balodis
Atslēgas vārdi Atjaunojamie energoresursi, ekonomika, investīcijas, konkurētspēja
Anotācija Vairāk nekā 10 gadus Eiropas dekarbonizācijas politika ir sekmējusi strauju investīciju pieplūdumu AER enerģētikas sektoram. Raugoties no esošās ekonomiskās situācijas, Eiropa sāk aizdomāties, vai līdz šim lietotie politiskie un finansiālie instrumenti sekmēs enerģētikas ilgtspēju un konkurētspēju. Investīcijas AER tiek pārskatītas, un valstis kļūst piesardzīgākas, saglabājot virzību uz videi draudzīgākām ražošanas tehnoloģijām.
Anotācija angļu valodā More than 10 years Europe’s de-carbonization policy has promoted substantial RES investments in energy sector. Many projects have been implemented. Today Europe starts to think whether applied political and financial tools will provide sustainability and competitiveness to energy sector? Many power utility companies and researchers look for answers which led them to a conclusion that renewables are very important sources of energy in future, but there is vital need for the stimulations tools to be revised. Based on existing maturity level and production issues of RES, Europe should keep balancing and base load capacities as one of energy policy’s spotlights
Hipersaite: www.eunp.lza.lv 
Atsauce Kuņickis, M., Balodis, M. AER – energoapgādes ieguvumi un problēmas. Enerģija un Pasaule, 2013, No. 5, 32.-36.lpp. ISSN 1407-5911.
ID 18788