Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Fast Setting Pre-Mixed Calcium Phosphate Bone Cements Based on α- Tricalcium Phosphate

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Fast Setting Pre-Mixed Calcium Phosphate Bone Cements Based on α- Tricalcium Phosphate
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Zilgma Irbe
Guna Krieķe
Kristīne Šalma-Ancāne
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi Calcium phosphates, calcium phosphate cement, bone cement, pre-mixed calcium phosphate cement
Anotācija Conventional calcium phosphate bone cements are self setting water based pastes. Recently pre-mixed calcium phosphate bone cements have been proposed that have non-aqueous fluid as liquid phase of the paste. Such cements thus only start setting reaction in contact with body fluids. In this work the properties (cohesion, compressive strength, phase composition) of pre-mixed calcium phosphate cements based on α-tricalcium phosphate and calcium dihydrogen phosphate monohydrate are described. Properties of several cement compositions are examined and compared to properties of β-tricalcium phosphate and calcium dihydrogen phosphate monohydrate based cements. It was found that α-tricalcium phosphate and calcium dihydrogen phosphate monohydrate based cements have higher compressive strength (10 - 15 MPa) than corresponding β-tricalcium phosphate and calcium dihydrogen phosphate monohydrate based cements (10 - 6 MPa). Out of examined cement paste liquids (glycerol, polyethylene glycol and polypropylene glycol) cements using glycerol as the liquid phase had higher compressive strength and are more cohesive.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.604.204
Atsauce Irbe, Z., Krieķe, G., Šalma-Ancāne, K., Bērziņa-Cimdiņa, L. Fast Setting Pre-Mixed Calcium Phosphate Bone Cements Based on α- Tricalcium Phosphate. Key Engineering Materials, 2014, Vol.604, 204.-207.lpp. ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.604.204
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 19060