Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Biomaterial Antibacterial Efficiency with Reduced Level of Porosity

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Biomaterial Antibacterial Efficiency with Reduced Level of Porosity
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ingus Skadiņš
Juta Kroica
Ilze Šalma
Aigars Reinis
Marina Putniņa
Natalija Berze
Atslēgas vārdi hydroxyapatite, polylactic acid, ciprofloxacin, antibacterial efficienc
Anotācija Biomaterial-associated infection is a significant clinical problem caused by the adhesion of bacteria and development of biofilm. One of the ways to protect patients from biomaterial-associated infections would be the use of local antibiotics immediately after the implantation of biomaterial.
Atsauce Skadiņš, I., Kroica, J., Šalma, I., Reinis, A., Sokolova, M., Berze, N. Biomaterial Antibacterial Efficiency with Reduced Level of Porosity. No: 22nd Annual Meeting of the European Orthopaedic Research Society (EORS 2014): Abstract Book, Francija, Nantes, 2.-4. jūlijs, 2014. Nantes: EORS, 2014, P7.1.-P7.1.lpp.
Pilnais teksts
ID 19064