Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Biomaterials with Biodegradable Polymer and Antibiotics – Efficiency Tests in Laboratories

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Biomaterials with Biodegradable Polymer and Antibiotics – Efficiency Tests in Laboratories, Practical Use, Advantages and Disadvantages
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ingus Skadiņš
Juta Kroica
Ilze Šalma
Aigars Reinis
Marina Putniņa
Natalija Berza
Dagnija Rostoka
Atslēgas vārdi hydroxyapatite, biodegradable polymer, antibiotics, antibacterial efficience
Anotācija Infections continue to spread in all fields of medicine related to the implantation of biomaterials. the mostfrequent bacteria are S.aureus, coagulase-negative staphylococci and other agents of nosocomial infections. Biomaterials-associated infection is a significant clinical problem caused by the adhesion of bacteria and development of biofilm.
Hipersaite: http://iecclm.org/abstr_book.pdf 
Atsauce Skadiņš, I., Kroica, J., Šalma, I., Reinis, A., Sokolova, M., Berza, N., Rostoka, D. Biomaterials with Biodegradable Polymer and Antibiotics – Efficiency Tests in Laboratories, Practical Use, Advantages and Disadvantages. No: 12th Baltic Congress of Laboratory Medicine: Abstracts Book, Latvija, Riga, 18.-20. septembris, 2014. Riga: IECCLM, 2014, 42.-42.lpp. ISSN 2256-0092.
Pilnais teksts
ID 19067