Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Application of ISO 50001 for Implementation of Sustainable Energy Action Plans

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Application of ISO 50001 for Implementation of Sustainable Energy Action Plans
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Ilze Dzene
Ilze Poļikarpova
Līga Ozoliņa
Marika Rošā
Atslēgas vārdi energy planning, energy management, ISO 50001, energy indicators, sustainable energy action plans
Anotācija The research paper is focused on assessment of the application of standard ISO 50001 by municipalities to facilitate the implementation of their sustainable energy action plans. Traditional energy management schemes are combined with provisions of the standard by application of measurable energy indicators. The methodology is tested as an example on the Saldus municipality of Latvia. Discussions address crucial issues like availability of energy data, lack of measurable indicators in action plans and challenges in the application of standard procedures in the municipality.
Atsauce Dzene, I., Poļikarpova, I., Ozoliņa, L., Rošā, M. Application of ISO 50001 for Implementation of Sustainable Energy Action Plans. No: Abstracts of 55th International Scientific Conference: Subsection: Environmental and Climate Technologies, Latvija, Rīga, 14.-14. oktobris, 2014. Riga: RTU Press, 2014, 24.-24.lpp. ISBN 978-9934-10-612-5.
Pilnais teksts
ID 19127