Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Cyclisation of Benzo[B]Thiophen-3(2H)-One 1

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Cyclisation of Benzo[B]Thiophen-3(2H)-One 1,1-Dioxide and 1,3-Indanedione into Novel Methylene Bridged Polycyclic Diazocines and Their Rearrangement into Spirocyclic Compounds
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori B. Cekavicus
B. Vīgante
M. Rucins
Aiva Plotniece
K. Pajuste
M. Petrova
Sergejs Beļakovs
G. Duburs
A. Soboļevs
Atslēgas vārdi Mannich reaction; Internal rearrangement; Structure revision; Spiroheterocycle; Methylene bridged polycyclic diazocine
Anotācija Methylene bridged polycyclic diazocines 2a and 2b were obtained in reactions of 1,3-indanedione, or benzo[b]thiophen-3(2H)one-1,1-dioxide, or 2,2′-methylene derivatives 3a,b with paraformaldehyde and ammonia or hexamethylenetetramine in acidic medium. A structural revision of methylene bridged benzothieno-diazocine 2b based on results of X-ray diffraction analysis is presented. Internal rearrangement of methylene bridged polycyclic diazocines into spiroheterocycles 4a,b is also described
DOI: 10.1016/j.tetlet.2014.06.106
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040403914011198 
Atsauce Cekavicus, B., Vīgante, B., Rucins, M., Plotniece, A., Pajuste, K., Petrova, M., Beļakovs, S., Duburs, G., Soboļevs, A. Cyclisation of Benzo[B]Thiophen-3(2H)-One 1,1-Dioxide and 1,3-Indanedione into Novel Methylene Bridged Polycyclic Diazocines and Their Rearrangement into Spirocyclic Compounds. Tetrahedron Letters, 2014, Vol.55, Iss.33, 4601.-4604.lpp. ISSN 0040-4039. Pieejams: doi:10.1016/j.tetlet.2014.06.106
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 19218