Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ķīmiskās apstrādes lietojums kvartāra māliem ar augstu illītu saturu

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ķīmiskās apstrādes lietojums kvartāra māliem ar augstu illītu saturu
Nosaukums angļu valodā The Use of Chemical Treatment for Illite Clay With High Content of Carbonates
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Gaida Maruta Sedmale
Artūrs Korovkins
Uldis-Jānis Sedmalis
Laimons Timma
Atslēgas vārdi kvartāra māla, ķīmiska apstrāde, keramikas produkts
Anotācija Parādīti izpētes rezultāti par divu koncentrāciju NaOH- ūdens šķīdumu iedarbi uz illītu mālu (Lažas atradne, Kurzeme) struktūras izmaiņām un savukārt šo izmaiņu ietekme uz iegūtā keramikas produkta spiedes izturību, porainību un arī struktūru. Noteikts, ka ķīmiski ar sārmu apstrādātiem illītu māliem temperatūru intervālā ap 520ºC nav novērojams raksturīgais endotermiskais efekts, kas norāda uz mālaino minerālu struktūras izmaiņām ķīmiskās apstrādes rezultātā. Keramikas materiāls no ķīmiskai apstrādāta māla veidojas pazeminātās temperatūrās intervālā no 600ºC līdz 700ºC, sasniedzot pie šīs temperatūras pieteikamu spiedes izturību 20-32 MPa robežās atkarībā no pielietotā sārma koncentrācijas. Materiāla struktūra ir amorfa ar atsevišķu makro-poru klātieni. Parādīti izpētes rezultāti par divu koncentrāciju NaOH- ūdens šķīdumu iedarbi uz illītu mālu (Lažas atradne, Kurzeme) struktūras izmaiņām un savukārt šo izmaiņu ietekme uz iegūtā keramikas produkta spiedes izturību, porainību un arī struktūru. Noteikts, ka ķīmiski ar sārmu apstrādātiem illītu māliem temperatūru intervālā ap 520ºC nav novērojams raksturīgais endotermiskais efekts, kas norāda uz mālaino minerālu struktūras izmaiņām ķīmiskās apstrādes rezultātā. Keramikas materiāls no ķīmiskai apstrādāta māla veidojas pazeminātās temperatūrās intervālā no 600ºC līdz 700ºC, sasniedzot pie šīs temperatūras pieteikamu spiedes izturību 20-32 MPa robežās atkarībā no pielietotā sārma koncentrācijas. Materiāla struktūra ir amorfa ar atsevišķu makro-poru klātieni.
Anotācija angļu valodā The use of chemical treatment for Quarternary clay with high illite content It is shown the influence of chemical treatment by different NaOH concentration on illite clays (clay Laza deposit Quaternary period) and the effect of this on the structure and some properties of the obtained ceramic material. It was determined that for chemically treated clays are observed structural changes connected with separation of water molecules from layers. That have effect on sintering temperature of ceramic material. It is shown that ceramic material from teated clays forms at lower temperatures in range from 600 up to 700oC, reaching compresive strength of 20-32 MPa
Atsauce Sedmale, G., Korovkins, A., Sedmalis, U., Timma, L. Ķīmiskās apstrādes lietojums kvartāra māliem ar augstu illītu saturu. No: Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti: zinātnisko rakstu krājums. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014, 74.-80.lpp. ISBN 978-9934-10-552-4.
ID 19282