Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Development of a Procedure for Increasing the Electroenergy Consumption Efficiency in the Public Transport System = Elektroenerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas procedūras izstrāde sabiedriskā transporta sistēmai

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Development of a Procedure for Increasing the Electroenergy Consumption Efficiency in the Public Transport System = Elektroenerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas procedūras izstrāde sabiedriskā transporta sistēmai
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Nadežda Kuņicina
Alīna Galkina
Atslēgas vārdi Intelligent Agents, Public Transport System
Anotācija -
Atsauce Kuņicina, N., Galkina, A. Development of a Procedure for Increasing the Electroenergy Consumption Efficiency in the Public Transport System = Elektroenerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas procedūras izstrāde sabiedriskā transporta sistēmai. Enerģētika un elektrotehnika. Nr.20, 2007, 150.-157.lpp. ISSN 1407-7345.
Pilnais teksts
ID 1937