Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Characterization of Cryogenically Slightly Crosslinked Biomedical Poly(Vinyl Alcohol) Gels [Krüogeensel Teel Osaliselt Ristsillatud Biomeditsiinilise Polüvinüülalkoholi Geeli Iseloomustamine]

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Characterization of Cryogenically Slightly Crosslinked Biomedical Poly(Vinyl Alcohol) Gels [Krüogeensel Teel Osaliselt Ristsillatud Biomeditsiinilise Polüvinüülalkoholi Geeli Iseloomustamine]
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jolanta Staško
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Mārtiņš Kalniņš
Atslēgas vārdi poly(vinyl alcohol), gel, cryogenically crosslinked, sorption ability, strength-deformation characteristics
Anotācija Characterization of cryogenically slightly crosslinked biomedical Poly(vinyl alcohol) gels [Krüogeensel teel osaliselt ristsillatud biomeditsiinilise polüvinüülalkoholi geeli iseloomustamine]
DOI: 10.3176/proc.2012.3.13
Hipersaite: http://www.kirj.ee/21040/?tpl=1061&c_tpl=1064 
Atsauce Staško, J., Bērziņa-Cimdiņa, L., Kalniņš, M. Characterization of Cryogenically Slightly Crosslinked Biomedical Poly(Vinyl Alcohol) Gels [Krüogeensel Teel Osaliselt Ristsillatud Biomeditsiinilise Polüvinüülalkoholi Geeli Iseloomustamine]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2012, Vol.61, Iss.3, 228.-236.lpp. ISSN 1736-6046. e-ISSN 1736-7530. Pieejams: doi:10.3176/proc.2012.3.13
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 19393