Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Sensors for Water Safety and Security

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Sensors for Water Safety and Security
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Jurijs Dehtjars
A. Vaseashta
E. Braman
P. Susmann
K. Perovicha
Atslēgas vārdi condition monitoring contamination microorganisms nanostructured materials security sensors water pollution water supply
Anotācija Identification and analysis of contaminants arising from occasional release or intentional discharge in unsecured water supplies are fundamental to public welfare. This calls for national and international capacities to respond, sense, detect, isolate, and mitigate threats to water quality. Using advanced nanomaterials as enabling technologies, a series of novel point and stand-off sensors and detectors for continuous and in-situ monitoring of inorganic, organic, and microbiological pollutants are described. New sensing approaches based on interaction of the semiconductor surface using electron emission and metal complexes based chiroptical switches are also described.
DOI: 10.1109/SAS.2011.5739827
Hipersaite: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=5739827 
Atsauce Dehtjars, J., Vaseashta, A., Braman, E., Susmann, P., Perovicha, K. Sensors for Water Safety and Security. No: IEEE Sensors Applications Symposium (SAS 2011), Amerikas savienotās valstis, San Antonio, 22.-24. februāris, 2011. Piscataway: IEEE, 2011, 302.-307.lpp. ISBN 978-1-4244-8063-0. Pieejams: doi:10.1109/SAS.2011.5739827
ID 19551