Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Knowledge-based System Design Based on Generic Method Conception

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Knowledge-based System Design Based on Generic Method Conception
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Henrihs Gorskis
Arkādijs Borisovs
Atslēgas vārdi Domain ontology, intelligent system, problem solving method, reusable components
Anotācija This paper proposes an approach to generic object concepts for problem solving method ontologies and knowledgebased systems. By using placeholders, whose main purpose is to define characteristics of the objects upon which the method acts without specifying a domain, method ontologies can become more reusable. The re-usability stems from the ability to merge such method ontologies more easily with fitting domains. The generic object concepts in the method are proposed to be used as a bridge to the domain ontology. The paper provides a comparison to similar methods in related studies.
DOI: 10.1515/itms-2014-0008
Atsauce Gorskis, H., Borisovs, A. Knowledge-based System Design Based on Generic Method Conception. Information Technology and Management Science. Nr.17, 2014, 55.-60.lpp. ISSN 2255-9086. e-ISSN 2255-9094. Pieejams: doi:10.1515/itms-2014-0008
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 19977