Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Design Optimization of Cylindrical Magnetic Coupler based on Calculations of Magnetic Field

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 13.05.2015 15:00, EEF, Āzenes ielā 12/1, 212.telpā
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Design Optimization of Cylindrical Magnetic Coupler based on Calculations of Magnetic Field
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Baiba Ose-Zaļā
Atslēgas vārdi Formula synthesis, magnetic coupler, magnetic field, optimization
Anotācija Promocijas darbs ir veltīts cilindrisko magnētisko sajūgu (CMS) konstrukcijas optimizācijas metodoloģijas izstrādei, pamatojoties uz magnētisko lauku aprēķiniem. Promocijas darbs ir rakstīts angļu valodā un satur 139 datorsalikuma lapas. Darbs sastāv no ievada, 5 nodaļām, galvenajiem secinājumiem, 8 pielikumiem un literatūras saraksta, kurā ir doti 190 informācijas avoti. Darbs ilustrēts ar 72 attēliem un 15 tabulām.
Atsauce Ose-Zaļā, Baiba. Design Optimization of Cylindrical Magnetic Coupler based on Calculations of Magnetic Field. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 139 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 20160