Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: E-Inclusion Modeling for Blended E-Learning Course

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā E-Inclusion Modeling for Blended E-Learning Course
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Ieva Vītoliņa
Atslēgas vārdi E-inclusion; e-learning, machine learning
Anotācija This study aims to address the e-inclusion problem that relates to the inclusion of as many individuals as possible to enjoy benefits of information and communication technology. Study contributes to research of e-inclusion in context of blended e-learning. In this paper we propose architecture designed to predict e-inclusion degree of student based on machine learning and intelligent agent approach. We identified two main processes in the e-inclusion prediction system. The first process consists of agent learning activities. Intelligent agents learn the most appropriate algorithm to predict e-inclusion degree of student based on linear regression or cluster analysis. The second process includes activities to predict e-inclusion degree of student. This process covers analysis of e-inclusion risks and communication between student and instructor also. Proposed e-inclusion model consists of goal diagram, use cases diagrams and main algorithms of the system.
DOI: 10.1016/j.procs.2015.09.019
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915028495 
Atsauce Vītoliņa, I. E-Inclusion Modeling for Blended E-Learning Course. Procedia Computer Science, 2015, Vol.65, 744.-753.lpp. ISSN 1877-0509. Pieejams: doi:10.1016/j.procs.2015.09.019
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 20187