Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Jaunu aciklisko nukleozīdu fosfonātu sintēze

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Jaunu aciklisko nukleozīdu fosfonātu sintēze
Nosaukums angļu valodā Synthesis of New Acyclic Nucleoside Phosphonates
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Zigfrīds Kapilinskis
Ērika Bizdēna
Atslēgas vārdi 9-alkilpurīni, fluorescence, fosfonāts
Anotācija Acikliskie nukleozīdu fosfonāti ir reversās transkriptāzes inhibitori, kas tiek izmantoti pret HIV, CMV, HBV un citiem vīrusiem1. Fosfonātu esteri, atšķirībā no fosfātu esteriem, spēj izturēt esterāžu un katabolisku enzīmu iedarbību. Zināms, ka N(6) aizvietoti 2-triazolilpurīna atvasinājumi uzrāda fluorescenci2. Pētījuma mērķis ir izstrādāt metodi jaunu fluorescentu N(6) aizvietotu 2-triazolilpurīnu aciklisko nukleozīdu C-fosfonātu sintēzei.
Anotācija angļu valodā The aim was to develop a synthesis of 9-alkyl-6-amino-2-(1,2,3-triazolyl)purine acyclic nucleoside phosphonates with fluorescent properties. In seven step synthesis, using Arbuzov reaction, Mitsunobu coupling and CuAAC reaction, the target compound with alkyl phosphonate moiety was obtained.
Atsauce Kapilinskis, Z., Bizdēna, Ē. Jaunu aciklisko nukleozīdu fosfonātu sintēze. No: RTU 56. Studentu konference: Organiskās ķīmijas un tehnoloģijas sekcija (Iespiešanā), Latvija, Rīga, 23.-23. aprīlis, 2015. Rīga: RTU, 2015, 0.-0.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 20200