Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Chemically Treated Submicron Illite Clays for Product with Improved Strength

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Chemically Treated Submicron Illite Clays for Product with Improved Strength
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Pētniecības platforma Neviena
Autori Līga Grase
Gundars Mežinskis
Inta Vītiņa
Atslēgas vārdi geopolymer, illite clays, sedimentation
Anotācija A variety of industrial minerals, such as kaolinite, feldspars, and etc., have been used as solid raw materials in the geopolymerization technology. The illite-containing raw material in this study was obtained by the use of sedimentation method. Clay and dust fractions was subjected to the treatment with NaOH alkaline solution and afterwards treated at different temperatures. Resultsobtained by X-ray diffraction, Scanning electron microscopy, nitrogen adsorption method confirmed the usability of Liepas deposit homogenized gray and red clays for possible realization of geopolymer method.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1117.152
Hipersaite: http://www.scientific.net/AMR.1117.152 
Atsauce Grase, L., Mežinskis, G., Vītiņa, I. Chemically Treated Submicron Illite Clays for Product with Improved Strength. Advanced Materials Research, 2015, Vol. 1117, 152.-155.lpp. ISSN 1022-6680. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1117.152
ID 20634