Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bistriazolylpurine Deoxyribonucleosides: Synthesis and Reactions

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Bistriazolylpurine Deoxyribonucleosides: Synthesis and Reactions
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Dace Cīrule
Kristers Ozols
Ilze Māliņa
Ērika Bizdēna
Atslēgas vārdi "Click" chemistry, Fluorescent nucleosides, Heteroaromatic substitution
Anotācija In last years a number of 1,2,3-triazolylnucleoside derivatives have been synthesized and investigated, leading to discovery of substances with antiviral and anticancer activity, enzyme inhibitors, adenosine receptor agonists and antagonists. Our group has reported the synthesis of 2,6-bistriazolyl purine arabino- and ribonucleosides in Cu(I)-promoted azide-alkyne cycloaddition reactions. The reactivity of products towards nucleophilic species has also been discussed. In addition to our previous work, herein we report the synthesis of the novel bistriazolylpurine deoxyribonucleosides and their reactions with N- and S-nucleophiles.
Atsauce Cīrule, D., Ozols, K., Māliņa, I., Bizdēna, Ē. Bistriazolylpurine Deoxyribonucleosides: Synthesis and Reactions. No: Drug Discovery Conference: Abstract Book, Latvija, Rīga, 27.-29. augusts, 2015. Rīga: 2015, 93.-93.lpp.
Pilnais teksts
ID 20666