Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Apatite-Forming Ability of Thermally Treated Titania with Various Phase Compositions

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Apatite-Forming Ability of Thermally Treated Titania with Various Phase Compositions
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jānis Ločs
Inga Narkevica
Lauma Bugovecka
Jurijs Ozoliņš
Atslēgas vārdi Titanium dioxide, Phase composition, Microstructure, Hydroxyapatite, Bioactivity
Anotācija Titania ceramics with various anatase-rutile phase ratios, grain size and surface area were prepared by thermally treating pressed compacts at different temperature regimes. The effect of heat treatment process on in vitro apatite-forming ability was evaluated by immersion in a simulated body fluid. Results demonstrate that bonelike apatite formation on titania ceramics is affected by multiple factors including grain size, specific surface area and phase composition. The results indicate that the phase composition has minor influence on apatite-forming ability of titania ceramics comparing to grain size and specific surface area. The essential factor for deposition of apatite is grain size.
DOI: 10.1016/j.matlet.2015.01.129
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167577X15001421 
Atsauce Ločs, J., Narkevica, I., Bugovecka, L., Ozoliņš, J. Apatite-Forming Ability of Thermally Treated Titania with Various Phase Compositions. Materials Letters, 2015, Vol.146, 69.-72.lpp. ISSN 0167-577X. Pieejams: doi:10.1016/j.matlet.2015.01.129
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 20680