Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Synthetic Route for C6-Derivatization of Purine Deoxyribonucleosides

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Synthetic Route for C6-Derivatization of Purine Deoxyribonucleosides
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Dace Cīrule
Kristers Ozols
Ilze Māliņa
Irina Novosjolova
Ērika Bizdēna
Atslēgas vārdi 2,6-diazidopurine, 2’-deoxyribonucleosides, azide-alkyne cycloaddition, triazoles, nucleophilic substitution reaction
Anotācija In last years a number of 1,2,3-triazolylnucleoside derivatives have been synthesized and investigated, leading to discovery of substances with antiviral and anticancer activity, enzyme inhibitors, adenosine receptor agonists and antagonists. Our group has reported the synthesis of 2,6-bistriazolyl purine arabino- and ribonucleosides in Cu(I)-promoted azide-alkyne cycloaddition reactions. The reactivity of products towards nucleophilic species has also been discussed. In addition to our previous work, herein we report the synthesis of the novel bistriazolylpurine deoxyribo-nucleosides and their reactions with N- and S nucleophiles.
Atsauce Cīrule, D., Ozols, K., Māliņa, I., Novosjolova, I., Bizdēna, Ē. A Synthetic Route for C6-Derivatization of Purine Deoxyribonucleosides. No: Abstracts of the Riga Technical University 56th International Scientific Conference, Latvija, Riga, 14.-16. oktobris, 2015. Riga: RTU Press, 2015, 12.-12.lpp.
Pilnais teksts
ID 20932