Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Analysis of Automation and Heating Processes of 120 L Water Boiler which is Heated up by Central Heating Boiler Equipped with Automatic Briquettes Feeding System - ABFS

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Analysis of Automation and Heating Processes of 120 L Water Boiler which is Heated up by Central Heating Boiler Equipped with Automatic Briquettes Feeding System - ABFS
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Aigars Vītols
Ivars Raņķis
Pēteris Apse-Apsītis
Atslēgas vārdi Automatic briquettes feeding system, central heating boilers, briquettes
Anotācija This paper presents analysis of automation and heating processes of 120 liters water boiler which is heated up by universal central heating boiler “Dacon – FB 36” which is equipped with experimental automatic briquettes feeding system.
DOI: 10.1109/RTUCON.2015.7343125
Atsauce Vītols, A., Raņķis, I., Apse-Apsītis, P. Analysis of Automation and Heating Processes of 120 L Water Boiler which is Heated up by Central Heating Boiler Equipped with Automatic Briquettes Feeding System - ABFS. No: 2015 56th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), Latvija, Rīga, 14.-16. oktobris, 2015. Riga: 2015, 125.-130.lpp. ISBN 978-1-5090-0334-1. e-ISBN 978-1-4673-9752-0. Pieejams: doi:10.1109/RTUCON.2015.7343125
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 21134