Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 3-Alkil-4-hidroksihinolīn-2(1h)-onu sintēzes paņēmiens

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 3-Alkil-4-hidroksihinolīn-2(1h)-onu sintēzes paņēmiens
Nosaukums angļu valodā Synthesis of 3-Alkyl-4-Hydroxyquinolin-2(1H)-Ones
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Inese Mieriņa
Agnese Stikute
Māra Jure
Atslēgas vārdi 3-ALKIL-4-HIDROKSIHINOLĪN-2(1H)-ONU SINTĒZES PAŅĒMIENS
Anotācija -
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Mieriņa, I., Stikute, A., Jure, M. 3-Alkil-4-hidroksihinolīn-2(1h)-onu sintēzes paņēmiens. Izgudrojumi, Preču zīmes un Dizainparaugi: Latvijas Republikas Patentu Valdes oficiālais izdevums, 2015, No. 4, 461.-461.lpp. ISSN 2255-9655.
ID 21283