Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Diffraction Efficiency of Reflection Gratings in Azobenzene Films

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Diffraction Efficiency of Reflection Gratings in Azobenzene Films
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Andris Ozols
Pēteris Augustovs
Dmitrijs Saharovs
Elmārs Zariņš
Valdis Kokars
Atslēgas vārdi Diffraction efficiency, reflection gratings, azobenzene films
Anotācija We have recorded reflection gratings (RG) in ZWK-3 [(W-50):2-(2-(4-((4-(bis(2-trityloxy)ethyl)amino)phenyl) diazenyl)styryl)-6-styryl-4H-pyran-4-ylidene)-1H-in-dene-1,3(2H)-dione, thickness d=2 μm] , ZWK-2TB [2-(2-(4-((4-(bis(2-(trityloxy)ethyl)amino)phenyl) dia-zenyl)styryl)-6-tert-butyl-4H-pyran-4-ylidene)-1H-in-dene-1,3(2H)-dione, d=2 μm], ZWK-3 thick [d=6 μm, WE-3 thick [2-(4-((4-(bis(2-(triphenylsilyloxy)ethyl) amino)phenyl)diazenyl)benzylidene)-1H-indene-1,3(2H) -dione, d≈3 μm] molecular azobenzene glassy films by 532 and 633 nm laser beams with Λ=0.182 μm and Λ=0.217 μm, respectively. The results of measurements were compared with the transmission grating corresponding parameters at Λ=2 μm.
Atsauce Ozols, A., Augustovs, P., Saharovs, D., Zariņš, E., Kokars, V. Diffraction Efficiency of Reflection Gratings in Azobenzene Films. No: Abstracts of the Riga Technical University 56th International Scientific Conference. Section: Materials Science and Applied Chemistry, Latvija, Rīga, 14.-16. oktobris, 2015. Riga: RTU Press, 2015, 47.-47.lpp. ISBN 978-9934-10-733-7.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 21345