Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Combined Deforming of Sheet Materials with the Use of the Pulsed Magnetic Field

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 22.12.2015 14:00, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Ezermalas ielā 6k, 405.auditorijā
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Combined Deforming of Sheet Materials with the Use of the Pulsed Magnetic Field
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Irina Belyaeva
Atslēgas vārdi Combined deforming of sheet materials
Anotācija Viena no izplatītākām plastiskās deformācijas operācijām daudzās rūpniecības nozarēs ir valcēšanas operācija, pateicoties kurai tiek iegūts salāgojums. Autobūvniecībā, piemēram, valcēšanas operācija tiek izmantota motora pārsega iekšējo un ārējo paneļu salikšanai, durvju un auto bagāžnieka virsmām, kurām ir paaugstinātas precizitātes prasības (piekļaušanās blīvums, savienojuma stiprība, korozijas pretestība u.c.). Šo prasību izpildes sarežģītība, samazina produkcijas kvalitāti, apgrūtina konstrukcijas izveidi, bet tehnologiem liek pielietot papildus operācijas: metināšanu, līmēšanu u.c. Šajā sakarā jaunu valcēšanas tehnoloģiju izstrāde ir aktuāls uzdevums. Dotajā tehnoloģijā paredzēta statiska un dinamiska plastiskā deformēšana.
Atsauce Belyaeva, Irina. Combined Deforming of Sheet Materials with the Use of the Pulsed Magnetic Field. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 162 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 21427