Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: E-studiju un tradicionālo studiju formu pielietojuma samēra noteikšana 1.kursa studentu motivācijas paaugstināšanai

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā E-studiju un tradicionālo studiju formu pielietojuma samēra noteikšana 1.kursa studentu motivācijas paaugstināšanai
Nosaukums angļu valodā Applied E-Studies and Traditional Studies to Rise the Motivation of 1st Year University Students
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Dace Ratniece
Atslēgas vārdi Digital options, e-studies, quality of education, student motivation, teacher competence, traditional studies.
Anotācija On-line education is quickly becoming a prominent and important piece of the education. There are four types of On-line education: online, web facilitated, blended/hybrid, traditional. Because online type of education is very popular way of communication among universities students and between student and teacher, it would be perfect kind to motivate students, especially in the 1st year, who, apart from reduced study fees, require extra motivation and moral support from educators. The goal of the paper is to research optimal proportion between traditional teaching and using digital technologies influencing on student motivation.
Anotācija angļu valodā On-line education is quickly becoming a prominent and important piece of the education. There are four types of On-line education: online, web facilitated, blended/hybrid, traditional. Because online type of education is very popular way of communication among universities students and between student and teacher, it would be perfect kind to motivate students, especially in the 1st year, who, apart from reduced study fees, require extra motivation and moral support from educators. The goal of the paper is to research optimal proportion between traditional teaching and using digital technologies influencing on student motivation.
DOI: 10.17770/sie2015vol1.313
Hipersaite: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/313 
Atsauce Ratniece, D. E-studiju un tradicionālo studiju formu pielietojuma samēra noteikšana 1.kursa studentu motivācijas paaugstināšanai. No: Sabiedrība, integrācija, izglītība: Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Latvija, Rēzekne, 22.-23. maijs, 2015. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2015, 315.-322.lpp. ISBN 978-9984-44-161-0. e-ISBN 978-9984-44-166-5. ISSN 1691-5887. e-ISSN 2256-0629. Pieejams: doi:10.17770/sie2015vol1.313
ID 21438