Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Properties of the Jurassic Clayey Deposits of Southwestern Latvia and Northern Lithuania

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Properties of the Jurassic Clayey Deposits of Southwestern Latvia and Northern Lithuania
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Juris Burlakovs
Ruta Ozola
Juris Kostjukovs
Ivars Kļaviņš
Oskars Purmalis
Māris Kļaviņš
Atslēgas vārdi Kaolin, natural clay, organoclays, 3D fluorescence
Anotācija Jurassic clay rich in organic matter from western Latvia is known already from early 19th century. Jurassic clays provide an interest because of high potential for innovative use due to its clay mineral composition jointly with organic material. Properties of the Jurassic clayey deposits were studied by using various physical and chemical methods. Material gained from field was tested by modern techniques such as UV-Vis, 3D fluorescence and FTIR — spectra, which show patterns of organic compounds in the clay material. AAS analyses characterized inorganic content. PXRD studies raised discussions about the origin of kaolin, illite and smectite and interactions among these clay minerals. Obtained results show that Jurassic clays with organic matter have future potential for possible use in cosmetic industry and as a sorbent material.
Atsauce Burlakovs, J., Ozola, R., Kostjukovs, J., Kļaviņš, I., Purmalis, O., Kļaviņš, M. Properties of the Jurassic Clayey Deposits of Southwestern Latvia and Northern Lithuania. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.32, 2015, 5.-12.lpp. ISSN 1407-7353. e-ISSN 2255-8713.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 21481