Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Use of Differential Treatment of Illite to Modify Their Structure and Properties

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Use of Differential Treatment of Illite to Modify Their Structure and Properties
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Gaida Maruta Sedmale
Mārtiņš Randers
Līga Grase
Juris Kostjukovs
Atslēgas vārdi Ceramics, illite, properties structure, treatment
Anotācija Influence of chemical, mechanical and thermal treatment on structure and properties of illite and impact on development of high-temperature ceramics was investigated. The object of this study was illite from Quartenary glacio-limnic clay of state importance deposit Apriki. Treated clay fractions were subjected to X-ray diffraction, SEM and differential thermal analysis. It was found that thermal and chemical treatment is effective. Thermally treated illite with Al(OH)3 additive was used for sintering a new dense ceramic compositions. Ceramics were characterized by bulk density, shrinkage and compressive strength 150−165 N/mm2.
DOI: 10.1515/msac-2015-0003
Atsauce Sedmale, G., Randers, M., Grase, L., Kostjukovs, J. Use of Differential Treatment of Illite to Modify Their Structure and Properties. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.32, 2015, 19.-22.lpp. ISSN 1407-7353. e-ISSN 2255-8713. Pieejams: doi:10.1515/msac-2015-0003
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 21484