Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Effect of Humic-Rich Peat Extract on Plant Growth and Microbial Activity in Contaminated Soil

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Effect of Humic-Rich Peat Extract on Plant Growth and Microbial Activity in Contaminated Soil
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Olga Muter
Baiba Limane
Silvija Strikauska
Maris Klavins
Atslēgas vārdi enzyme activity, humic substances, microbial respiration, plant growth, soil remediation
Anotācija The aim of this work was to compare the effect of 1 % and 5 % humic substances (HS) on the growth of bean, wheat, rape and cress, as well as microbial activity (respiration, enzyme activity) in sandy loam soil spiked with a complex contamination, derived from municipal waste. The results of 23 days pot vegetation experiment demonstrated the stimulating effect of HS on the plant growth and soil microbial activity.
DOI: 10.1515/msac-2015-0012
Atsauce Muter, O., Limane, B., Strikauska, S., Klavins, M. Effect of Humic-Rich Peat Extract on Plant Growth and Microbial Activity in Contaminated Soil. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.32, 2015, 68.-74.lpp. ISSN 1407-7353. e-ISSN 2255-8713. Pieejams: doi:10.1515/msac-2015-0012
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 21546