Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Comparison of Photocatalytic Activity for Different Co-Precipitated Spinel Ferrites

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Comparison of Photocatalytic Activity for Different Co-Precipitated Spinel Ferrites
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Andris Šutka
Mārtiņš Millers
Mārtiņš Vanags
Urmas Joost
Mihael Maiorov
Vambola Kisand
Rainer Pärna
Inna Juhņeviča
Atslēgas vārdi Spinel ferrite, photocatalysts
Anotācija The present work reports the co-precipitation synthesis and photocatalytic activity of MFe2O4 (M = Ni, Zn, Co, Cu, Mg) nanopowders. To compare their properties, all the powders were synthesized under similar synthesis conditions. Their structures and properties were determined by X-ray diffraction, scanning electron microscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, UV–Vis diffuse reflectance spectra, nitrogen adsorption–desorption, and vibrating sample magnetometry. The results revealed the formation of single-phase spinel-structure magnetic nanoparticles with particle size\10 nm. All the samples exhibited strong light absorption in the visible range. Among the investigated nanopowders, nickel ferrite showed the highest photocatalytic activity and dye adsorption. The change in the light absorption intensity after 3 h of visible light irradiation of the dye over the NiFe2O4 photocatalyst reached *70 %.
DOI: 10.1007/s11164-015-1969-6
Hipersaite: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11164-015-1969-6 
Atsauce Šutka, A., Millers, M., Vanags, M., Joost, U., Maiorov, M., Kisand, V., Pärna, R., Juhņeviča, I. Comparison of Photocatalytic Activity for Different Co-Precipitated Spinel Ferrites. Research on Chemical Intermediates, 2015, Vol.41, Iss.12, 9439.-9449.lpp. ISSN 0922-6168. e-ISSN 1568-5675. Pieejams: doi:10.1007/s11164-015-1969-6
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 21583