Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Fabrication

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Fabrication, Properties and Applications of Dense Hydroxyapatite: A Review
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Mythili Prakasam
Jānis Ločs
Kristīne Šalma-Ancāne
Dagnija Loča
Alain Largeteau
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi biomaterials; dense ceramics; hydroxyapatite; bioceramics; properties
Anotācija In the last five decades, there have been vast advances in the field of biomaterials, including ceramics, glasses, glass-ceramics and metal alloys. Dense and porous ceramics have been widely used for various biomedical applications. Current applications of bioceramics include bone grafts, spinal fusion, bone repairs, bone fillers, maxillofacial reconstruction, etc. Amongst the various calcium phosphate compositions, hydroxyapatite, which has a composition similar to human bone, has attracted wide interest. Much emphasis is given to tissue engineering, both in porous and dense ceramic forms. The current review focusses on the various applications of dense hydroxyapatite and other dense biomaterials on the aspects of transparency and the mechanical and electrical behavior. Prospective future applications, established along the aforesaid applications of hydroxyapatite, appear to be promising regarding bone bonding, advanced medical treatment methods, improvement of the mechanical strength of artificial bone grafts and better in vitro/in vivo methodologies to afford more particular outcomes.
DOI: 10.3390/jfb6041099
Hipersaite: http://www.mdpi.com/2079-4983/6/4/1099 
Atsauce Prakasam, M., Ločs, J., Šalma-Ancāne, K., Loča, D., Largeteau, A., Bērziņa-Cimdiņa, L. Fabrication, Properties and Applications of Dense Hydroxyapatite: A Review. Journal of Functional Biomaterials, 2015, Vol.6, No.4, 1099.-1140.lpp. ISSN 2079-4983. Pieejams: doi:10.3390/jfb6041099
ID 21697