Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Co-digestion of Algae Biomass for Production of Biogas and Fertilizer: Life Cycle Cost Analysis

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Co-digestion of Algae Biomass for Production of Biogas and Fertilizer: Life Cycle Cost Analysis
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Dzintra Slišāne
Francesco Romagnoli
Agris Kamenders
Ivars Veidenbergs
Dagnija Blumberga
Atslēgas vārdi algae co-digestion, anaerobic digestion, Life Cycle Costing
Anotācija The purpose of this article is to determine and assess Life Cycle Costs of biogas and fertilizer produced in anaerobic digestion of biomass. Genera l Cost Breakdown Structure for anaero bic digestion plant is described for better understanding of the system. Main cost categories discussed in this study are: Investments; Design, construction and dismantling costs; Maintenance, Operation and Transportation costs. Results showed that Design, construction and dismantling costs have the biggest share in Total Life Cycle Cost (TLCC) per cubic meter of biogas. This category also has the biggest influence on TLCC of fertilizer. Investment costs are the second most significant cost category.
DOI: 10.17770/etr2015vol2.627
Hipersaite: http://journals.ru.lv/index.php/ETR/article/view/627 
Atsauce Slišāne, D., Romagnoli, F., Kamenders, A., Veidenbergs, I., Blumberga, D. Co-digestion of Algae Biomass for Production of Biogas and Fertilizer: Life Cycle Cost Analysis. No: Environment. Technology. Resources : Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference, Latvija, Rēzekne, 18.-20. jūnijs, 2015. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2015, 284.-288.lpp. ISBN 978-9984-44-172-6. ISSN 1691-5402. e-ISSN 2256-070X. Pieejams: doi:10.17770/etr2015vol2.627
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 21897