Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Methods for Movement Trajectory Determination in Space

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Methods for Movement Trajectory Determination in Space
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Ēriks Kļaviņš
Atslēgas vārdi Flight trajectory, inertial navigation system, optical flow, unmanned aerial vehicle.
Anotācija Unmanned aerial vehicles have become more widely used for military, security, building inspection etc. Flight path and collision avoidance are the main research tasks for UAV control. This paper serves as background for a new method, which can be used for UAV onboard trajectory determination. Collecting UAV control methods and their advantages is possible to create one method that collects advantages of various control methods. Trajectory is established by using the image sensor and image processing methods. New method can be used to cancel out inertial navigation system errors like GPS does.
DOI: 10.7250/tcc.2015.008
Atsauce Kļaviņš, Ē. Methods for Movement Trajectory Determination in Space. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.16, 2015, 58.-63.lpp. ISSN 2256-0343. e-ISSN 2256-0351. Pieejams: doi:10.7250/tcc.2015.008
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 22004